ΕΦΕΠΑΕ

Α.Μ.Θ.

ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

FLAG_EU_ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ
logo ESPA_gr

ΔΡΑΣΕΙΣ

ΝΕΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΧΡΗΣΙΜΑ

Νομοθεσία

Σύνδεσμοι

Μητρώο Αξιολογητών

.

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΚΑΡΙΕΡΑΣ

Για την επιχείρηση που σέβεται και προστατεύει τον εαυτό της, το ανθρώπινο δυναμικό αποτελεί το σημαντικότερο περιουσιακό της στοιχείο. Στον ΕΦΕΠΑΕ ΑΜΘ, επιδιώκουμε πάντοτε ευκαιρίες συνεργασίας με άτομα καταρτισμένα τα οποία διαθέτουν ομαδικό πνεύμα, αυτοπεποίθηση, ενθουσιασμό και ακεραιότητα. Αν σας ενδιαφέρει να γίνετε μέλος της ομάδας μας, επικοινωνήστε μαζί μας.

Στοιχεία Επικοινωνίας

Social

Skip to content