ΧΡΗΣΙΜΑ

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
18/3/2022 Προγραμματισμός Εκδηλώσεων ΕΠΑνΕΚ
pske_video
23/02/2022 Ενημερωτικά Video Χρήσης του ΠΣΚΕ (ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΑ)
 ΙΙ
22/3/2019 - Έναρξη της Δράσης «Επιχειρηματική Χρηματοδότηση» του Ταμείου Επιχειρηματικότητας ΙΙ (ΤΕΠΙΧ ΙΙ)
Skip to content