Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης επενδυτικών σχεδίων στη δράση “ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΜΕ” και τροποποιήσεις αυτής

 

Δείτε όλα τα αρχεία που αφορούν την Προκήρυξη στην ιστοσελίδα του ΕΠΑνΕΚ www.antagonistikotita.gr

 

Πρόσκληση και οδηγός Προγράμματος,

Παράτημα ΙΙ επιλέξιμων ΚΑΔ,

Υπεύθυνη δήλωση ανάληψης ευθύνης υποβολής προτάσεων

Υπόδειγμα εντύπου υποβολής

1η Τροποποίηση 08/04/2016,

2η Τροποποίηση 13/05/2016,

3η Τροποποίηση 19/05/2016,

4η Τροποποίηση 06/06/2016 (απόφαση παράτασης),

4η Τροποποίηση 06/06/2016 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)

 

 

 

 

 

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Skip to content