4η Τροποποίηση της Πρόσκλησης Υποβολής Αιτήσεων για το Πρόγραμμα “ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΤΗΣ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ”

Πατήστε για να δείτε την Απόφαση

Leave a Comment

Your email address will not be published.

Skip to content