Ανακοίνωση των αποτελεσμάτων του Προγράμματος “ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΤΗΣ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ”

Πατήστε για να δείτε

Το Δελτίο Τύπου του Υπουργείου

την Απόφαση και 

τα Παραρτήματα με τους Προσωρινούς Καταλόγους Δυνητικών Δικαιούχων

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Skip to content