Απόφαση παράτασης έως τις 21/12/2016 της καταληκτικής ημερομηνίας προσκόμισης δικαιολογητικών ένταξης στο Προγραμμα “ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΤΗΣ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ”

Πατήστε για να δείτε την Απόφαση

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Skip to content