Απαιτούμενα δικαιολογητικά ένταξης των δυνητικών δικαιούχων στο Πρόγραμμα “ΝΕΟΦΥΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ”

Δείτε εδώ αναλυτικά τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ένταξης και υποστηρικτικό υλικό για την ορθή συμπλήρωσή τους. Επισημαίνεται ότι η προθεσμία προσκόμισης των δικαιολογητικών ένταξης λήγει στις 28/04/2017

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Skip to content