Β΄ ΚΠΣ

Ο Ε.Φ.Δ. ΔΕΣΜ-ΟΣ Α.Μ.Θ. διαχειρίστηκε 230 επενδυτικά έργα στα πλαίσια του Β΄ ΚΠΣ για προγράμματα όπως η ΚΠ ΜΜΕ, το ΠΕΠ Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης, η ΚΠ Interreg II, το Πρόγραμμα των Φθινουσών Περιοχών, τα Clusters κλπ, με συνολικό προϋπολογισμό περίπου 48 εκατομμύρια ευρώ.

Αναλυτικά στοιχεία του Β΄ ΚΠΣ παρουσιάζονται στον ακόλουθο πίνακα:

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΥΠΟΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ  ΕΡΓΩΝ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΡΓΩΝ

Π/Υ ΔΡΧ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ

Κ.Π. ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ.

95

74

2.790.631.000

30/12/2000

Κ.Π.ΜΜΕ 1.1

1

1

962.800.000

30/12/2000

Φθίνουσες

47

17

2.800.300.000

30/12/2000

Ε.Π.Β. (4.2.9)

5

3

1.227.000.000

30/12/2000

Ε.Π.Β. (4.2.10)

56

21

2.142.000.000

30/12/2000

Τουρισμος (1.5.1)

12

9

122.800.000

31/12/1999

INTERREG II (4.1)

65

57

2.708.000.000

30/12/2000

INTERREG II (4.2)

48

27

5.549.000.000

31/03/2001

ΠΕΠ

46

36

1.457.550.000

31/12/1999

TOTAL

375

245

19.760.081.000

ΔΡΧ

 
     

57.989.966,25 €

 

ΠΙΝΑΚΑΣ : Πινάκας Διαχειρισθέντων έργων του Β’ ΚΠΣ

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Skip to content