Απόφαση αποδοχής Πρακτικού 29/16-03-2017 της Επιτροπής Παρακολούθης του Προγράμματος “ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ – ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΙΙ”

Δείτε εδώ την απόφαση

Leave a Comment

Your email address will not be published.

Skip to content