Αύξηση Προϋπολογισμού – 6η Τροποποίηση της Πρόσκλησης Υποβολής Αιτήσεων Χρηματοδότησης Επιχειρηματικών Σχεδίων της Δράσης “ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΑΠΑΧΟΛΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΤΗΣ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ”

Πατήστε για να δείτε την Απόφαση

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Skip to content