Προσωρινός κατάλογος Δυνητικών Δικαιούχων και Κατάλογος όλων των επιχειρηματικών σχεδίων στη Δράση «Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών»

Πατήστε για να δείτε τον προσωρινό κατάλογο

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Skip to content