Παράταση μέχρι τις 6 Οκτωβρίου 2017 της Προθεσμίας Υποβολής των απαιτούμενων Δικαιολογητικών Ένταξης στη Δράση «Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών»

Πατήστε για να δείτε την Απόφαση Παράτασης

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Skip to content