6η Τροποποίηση της πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης στη Δράση “Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών” – Αύξηση προϋπολογισμού

Πατήστε για να δείτε την απόφαση

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Skip to content