Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης για τη δράση “Επιχειρούμε Έξω”

 

Δείτε όλα τα αρχεία που αφορούν την Προκήρυξη στην ιστοσελίδα του ΕΠΑνΕΚ www.antagonistikotita.gr

 

Έναρξη υποβολών αιτήσεων από τις 08/01/2018 με την πρόσκληση να μένει ανοικτή μέχρι εξαντλήσεως του προϋπολογισμού και το αργότερο μέχρι τη συμπλήρωση 18 μηνών από την ημερομηνία έναρξης υποβολών.

 

Πατήστε για να δείτε την Πρόσκληση

Σύνοψη Δράσης

Πληροφοριακό Γράφημα Δράσης (Infographic)

 

 

 

 

 

 

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Skip to content