Ενημερωτικές Εκδηλώσεις της Δράσης “Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων”

 

 

22/01/2018 – Εκδήλωση παρουσίασης της Δράσης στην Καβάλα, σε συνεργασία με το Επιμελητήριο Καβάλας

24/01/2018 – Εκδήλωση παρουσίασης της Δράσης στην Θάσο, σε συνεργασία με το Επιμελητήριο Καβάλας

25/01/2018 – Εκδήλωση παρουσίασης της Δράσης στην Κομοτηνή, σε συνεργασία με το Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο Ροδόπης

26/01/2018 – Εκδήλωση παρουσίασης της Δράσης στην Δράμα, σε συνεργασία με το Επιμελητήριο Δράμας

30/01/2018 – Εκδήλωση παρουσίασης της Δράσης στην Ξάνθη, σε συνεργασία με το Επιμελητήριο Ξάνθης

02/02/2018 – Εκδήλωση παρουσίασης της Δράσης στην Αλεξανδρούποπλη, σε συνεργασία με το Επιμελητήριο Έβρου

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Skip to content