Έντυπο υλικό για τη λήψη προκαταβολής

Για τη λήψη προκαταβολής ο Δικαιούχος υποβάλλει αίτημα στο ΠΣΚΕ , www.ependyseis.gr στο σχετικό πεδίο, συμπληρώνοντας τις σχετικές φόρμες και αποστέλλοντας τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στον αρμόδιο εταίρο του ΕΦΕΠΑΕ (ΔΕΣΜ-ΟΣ ΑΜΘ, για την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης – Απ. Σούζου 14, 69133 Κομοτηνή, ΤΘ 145).

Πατήστε για να κάνετε λήψη των εντύπων (αρχείο rar)

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Skip to content