Κατάλογος και βαθμολογική κατάταξη των επιχειρηματικών σχεδίων του πρώτου σταδίου αξιολόγησης στη Δράση «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης – Β κύκλος»

Με απόφαση της Ε.Γ. Τομεακών Ε.Π. του ΕΤΠΑ και ΤΣ κας Ε. Φωτονιάτα δημοσιεύτηκε ο Κατάλογος και η βαθμολογική κατάταξη των επιχειρηματικών σχεδίων του πρώτου σταδίου αξιολόγησης στον Α’ περίοδο υποβολής των αιτήσεων χρηματοδότησης (προτάσειων), στη Δράση «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης-Β’ Κύκλος» του ΕΠΑνΕΚ, ΕΣΠΑ 2014-2020 (Ημερομηνία απόφασης και ανάρτησης στη Διαύγεια 2-2-2018).

Επισημαίνεται ότι η παρούσα απόφαση δεν αφορά σε οριστική απόφαση ένταξης / απόρριψης των επιχειρηματικών σχεδίων στη Δράση και συνεπώς δεν υποβάλλονται ενστάσεις επί της παρούσας.

 

Πατήστε για να δείτε την Απόφαση

 

 

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Skip to content