Ενημερωτικές εκδηλώσεις Δράσης “Ποιοτικός Εκσυγχρονισμός” στα Επιμελητήρια Ξάνθης (18/07/2018 ώρα 20:00) και Έβρου (20/07/2018 ώρα 20:00)

Στο πλαίσιο του σχεδιασμού σειράς ενημερωτικών εκδηλώσεων από την Ειδική Γραμματεία ΕΠ ΕΤΠΑ & ΤΣ/Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του ΕΠΑνΕΚ και τον ΕΦΕΠΑΕ, Ο ΕΦΔ ΔΕΣΜ-ΟΣ ΑΜΘ , εταίρος του ΕΦΕΠΑΕ, σας προσκαλεί στις ανοικτές ενημερωτικές εκδηλώσεις που διοργανώνει με θέμα: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΄ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ΄ στις: 18/07/18, ώρα: 20:00  στηv αίθουσα του ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΞΑΝΘΗΣ και στις 20/07/2018 στην αίθουσα του Επιμελητηρίου Έβρου.

Πατήστε για να δείτε τίς προσκλήσεις:

 

Επιμελητήριο Ξάνθης

Επιμελητήριο Έβρου

 

 

 

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Skip to content