Ενημερωτική εκδήλωση δράσης “Ποιοτικός Εκσυγχρονισμός” στο Επιμελητήριο Δράμας – 30/07/2018 ώρα 15:00

Στο πλαίσιο του σχεδιασμού σειράς ενημερωτικών εκδηλώσεων από την Ειδική Γραμματεία ΕΠ ΕΤΠΑ & ΤΣ/Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του ΕΠΑνΕΚ και τον ΕΦΕΠΑΕ, Ο ΕΦΔ ΔΕΣΜ-ΟΣ ΑΜΘ , εταίρος του ΕΦΕΠΑΕ, σας προσκαλεί στην ανοικτή ενημερωτική εκδήλωση που διοργανώνει με θέμα: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΄ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ΄ στις:  30/07/18, ώρα: 15:00  στηv αίθουσα του ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΔΡΑΜΑΣ.

 

Πατήστε για να δείτε την πρόσκληση

 

 

 

 

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Skip to content