Πρώτη (1η) τροποποίηση της Πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης επιχειρηματικών σχεδίων στη Δράση «Ποιοτικός Εκσυγχρονισμός»

 

Πατήστε για να δείτε την Απόφαση

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Skip to content