Ενημερωτικές εκδηλώσεις Δράσεων “Ψηφιακό Άλμα” και “Ψηφιακό Βήμα”

  

 

30/07/2018 Δράμα – Σε συνεργασία με το Επιμελητήριο Δράμας

01/08/2018 Αλεξανδρούπολη – Σε συνεργασία με το Επιμελητήριο Έβρου

02/08/2018 Καβάλα – Σε συνεργασία με το Επιμελητήριο Καβάλας

06/08/2018 Ξάνθη – Σε συνεργασία με το Επιμελητήριο Ξάνθης

 

 

 

 

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Skip to content