Έγκριση αρχείου Συχνών Ερωτήσεων – Απαντήσεων για τη Δράση «Ψηφιακό Άλμα» του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ 2014 – 2020. (2)

 

Πατήστε για να δείτε την Απόφαση

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Skip to content