7η τροποποίηση της Πρόσκλησης «Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών» του ΕΠΑνΕΚ

 

Πατήστε για να δείτε την Απόφαση

 

 

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Skip to content