Απόφαση Ένταξης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων για τη Δράση «Ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (Β Κύκλος)» – 1η περίοδος υποβολών

 

Πατήστε για να δείτε την Απόφαση

 

 

 

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Skip to content