Απόφαση Έγκρισης των Πρακτικών Νο 4-6 της Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων της Δράσης «Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους σε νέες αγορές»

 

Πατήστε για να δείτε την απόφαση

 

 

 

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Skip to content