Σημαντική ενημέρωση για τους δικαιούχους της δράσης “ΕΠΙΧΕΙΡΟΥΜΕ ΕΞΩ”

 

Το δικαιολογητικό  με α/α 9 που αναφέρεται στο ΠΑΡAΡΤΗΜΑ VIII της Πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης στο πλαίσιο της Δράσης “ΕΠΙΧΕΙΡΟΥΜΕ ΕΞΩ-Υποστήριξη Διεθνούς Προβολής ΜΜΕ με Εξωστρεφή Προσανατολισμό” είναι ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ και συνιστά ΕΛΛΕΙΨΗ μετά από την ημερομηνία επίσημης έναρξης υποβολής των φορολογικών δηλώσεων χρήσης του 2018 στο ΤΑΧΙS. Μέχρι την ημερομηνία έναρξης του ΤΑΧΙS, η μη υποβολή του συγκεκριμένου δικαιολογητικού θα συνιστά διευκρίνιση.

 

 

 

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Skip to content