Σύσταση και συγκρότηση της Επιτροπής Παρακολούθησης των ενταγμένων Πράξεων στην Δράση «Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους σε νέες αγορές»

 

Πατήστε για να δείτε την Απόφαση

Δείτε εδώ το ΦΕΚ

 

 

 

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Skip to content