1η Απόφαση Απόρριψης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της Πρόσκλησης «Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων»

 

Πατήστε για να δείτε την απόφαση

 

 

 

 

 

Leave a Comment

Your email address will not be published.

Skip to content