Απόφαση Έγκρισης πρακτικών 20/18.03.2019, 21/19.03.2019, και 22/20.03.2019 της Επιτροπής Αξιολόγησης των Ενστάσεων της Δράσης «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα»

 

Πατήστε για να δείτε την Απόφαση

 

 

 

 

 

Leave a Comment

Your email address will not be published.

Skip to content