Απόφαση Έγκρισης Πρακτικών 23/01.04.2019, 24/02.04.2019 και 25/03.04.2019 της Επιτροπής Αξιολόγησης των Ενστάσεων της Δράσης «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα»

 

Πατήστε για να δείτε την Απόφαση

 

 

 

 

 

Leave a Comment

Your email address will not be published.

Skip to content