Συμπληρωματικός Προσωρινός κατάλογος Δυνητικών Δικαιούχων και κατάλογος με τη συνολική βαθμολογική κατάταξη των επιχειρηματικών σχεδίων στη Δράση «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης-Β’ Κύκλος»

 

Ανακοινώθηκε η απόφαση του Συμπληρωματικού Προσωρινού Καταλόγου και της Συνολικής Βαθμολογικής Κατάταξης των επιχειρηματικών σχεδίων (ΥΠΟΑΝ 3888/1274/Α3/14.06.2019) στη δράση «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης – Β’ Κύκλος» της πρώτης περιόδου υποβολής. Το εν λόγω αρχείο, όπως και τα δικαιολογητικά ένταξης, μπορείτε να βρείτε στους παρακάτω συνδέσμους:

 

ΥΠΟΑΝ 3888/1274/Α3/14.06.2019

Δικαιολογητικά ένταξης (zip)

Δικαιολογητικά ένταξης (xlsx)

 

 

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Skip to content