Αποδοχή και έγκριση των Πρακτικών 30 – 38 της Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων της δράσης «Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές»

Πατήστε για να δείτε την Απόφαση

 

 

 

 

 

Leave a Comment

Your email address will not be published.

Skip to content