Ενέργεια Οριστικής υποβολής 3ης αίτησης χρηματοδότησης 2019 για ΜΙ επιχειρήσεων

 

Σας ενημερώνουμε ότι από  18/12/2019 είναι διαθέσιμη η ενέργεια της οριστικής υποβολής της 3ης αίτησης χρηματοδότησης για το 2019 για τη δράση Μεταφορικό Ισοδύναμο Επιχειρήσεων.
Η δυνατότητα οριστικής υποβολής αίτησης χρηματοδότησης (στην οποία δύναται να συμπεριληφθούν δαπάνες από 01/01/2019 εφόσον αυτές δεν έχουν χρηματοδοτηθεί ήδη) ορίστηκε έως και 15/01/2020.

Μπορείτε να βρείτε αναλυτικές οδηγίες σχετικά με την υποβολή αίτησης εδώ. 

Μπορείτε να βρείτε υποβοηθητικό βίντεο συμπλήρωσης της αίτησης εδώ.

 

 

 

 

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Skip to content