Αποδοχή Πρακτικού Νο2/11.10.2019 της Επιτροπής Παρακολούθησης της Δράσης «Αναβάθμιση Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων»», του ΕΠΑΝΕΚ / ΕΣΠΑ 2014 – 2020».

 

Πατήστε για να δείτε την  Απόφαση

 

 

 

 

 

Leave a Comment

Your email address will not be published.

Skip to content