Ενημερωτικό βίντεο δράσης ΠΕΠ “Ενίσχυση για την ίδρυση επιχειρήσεων, κατά προτεραιότητα σε τομείς της Περιφερειακής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης”

Δείτε εδώ το ενημερωτικό video

 

 

 

 

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Skip to content