Ενημερωτικό βίντεο δράσης ΠΕΠ “”Ενίσχυση για τον εκσυγχρονισμό – αναβάθμιση υφιστάμενων επιχειρήσεων, κατά προτεραιότητα σε τομείς της Περιφερειακής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης”

Δείτε εδώ το ενημερωτικό video

 

 

 

 

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Skip to content