ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ – Ανάκληση αποφάσεων απόρριψης πράξεων και ενστάσεων επί υποβληθεισών αιτήσεων χρηματοδότησης επενδυτικών σχεδίων και συνέχιση της αξιολόγησης στη Δράση “Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων”

 

Πατήστε για να δείτε την Απόφαση

 

 

 

 

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Skip to content