Επικύρωση Πρακτικού Επιτροπής Αξιολόγησης και Πίνακα Αξιολόγησης Προτάσεων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της Πρόσκλησης υποβολής επενδυτικών σχεδίων

Πατήστε για να δείτε την Απόφαση

 

 

 

 

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Skip to content