Επανέναρξη Επιτόπιων Επαληθεύσεων στις δράσεις Ενίσχυσης του ΕΠΑνΕΚ

 

ANAKOIΝΩΣΗ

 

Ενημερώνουμε τους ενδιαφερομένους ότι οι επιτόπιες επαληθεύσεις για τις Δράσεις ενίσχυσης του ΕΠΑνΕΚ, οι οποίες είχαν ανασταλεί λόγω της πανδημίας COVID19, ξεκινούν και πάλι από τον Ενδιάμεσο Φορέα του Προγράμματος και τις κατά τόπους Περιφερειακές Μονάδες.

Οι ελεγχόμενες επιχειρήσεις θα πρέπει να διασφαλίζουν ότι έχουν λάβει όλα τα προβλεπόμενα μέτρα από την Ελληνική Κυβέρνηση για τον περιορισμό της εξάπλωσης του SARS-CoV-2 (αερισμός χώρου, τήρηση αποστάσεων ασφαλείας, χρήση μάσκας, ύπαρξη αντισηπτικού υγρού κλπ), ενώ συστήνεται η παρουσία έως δύο το πολύ εκπροσώπων της επιχείρησης κατά τη διενέργεια του ελέγχου.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Skip to content