2η Τροποποίηση της με Α.Π. 1842/611/Α3/23.03.2018 Απόφασης Συγκρότησης Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων για τη Δράση «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα»

 

Πατήστε για να δείτε την Απόφαση

 

 

 

 

 

Leave a Comment

Your email address will not be published.

Skip to content