Απόφαση Έγκρισης Πρακτικού 9/30-11-2020 της Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων της Δράσης «Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων»

 

Πατήστε εδώ για δείτε την απόφαση

 

 

 

 

 

Leave a Comment

Your email address will not be published.

Skip to content