Διευκρινίσεις Παραρτήματος 7: Απαιτούμενα δικαιολογητικά για την καταβολή της Ενίσχυσης Δράσης ΠΕΠ: “Ενίσχυση επιχειρήσεων για την αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας COVID-19 στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη”

Πατήστε εδώ για να δείτε τα απαιτούμενα δικαιολογητικά 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Skip to content