Απόφαση Συγκρότησης Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων Πρόσκλησης ΑΜΘ88 «Ενίσχυση για την ίδρυση επιχειρήσεων, κατά προτεραιότητα σε τομείς της Περιφερειακής Στρατηγικής Εξειδίκευσης»

Πατήστε για να δείτε την Απόφαση

 

 

 

 

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Skip to content