ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ 2ης ΦΑΣΗΣ 2020 ΤΟΥ Μ.Ι. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

 

Μετά από σχετικό αίτημα του Επιμελητηριακού Ομίλου Ανάπτυξης Ελληνικών Νησιών – ΕΟΑΕΝ παρατείνουμε

την προθεσμία υποβολής των αιτήσεων χρηματοδότησης για την 2η φάση 2020 του Μεταφορικού Ισοδυνάμου και ορίζουμε

νέα καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης την Τετάρτη 31/3/2021.»

 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

 

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ 

ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Μικράς Ασίας 2, 81100 Μυτιλήνη

 

 

 

 

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Skip to content