Υποδείγματα Υπεύθυνων δηλώσεων για το Αίτημα Καταβολής Δράσης «Ενίσχυση επιχειρήσεων για την αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας COVID-19 στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη».

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Skip to content