12η τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης Πράξεων για τη Δράση «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Β΄ Κύκλος)»

Πατήστε για να δείτε την Απόφαση

 

 

 

 

Leave a Comment

Your email address will not be published.

Skip to content