Αποδοχή και έγκριση των Πρακτικών Νο 13 – 18 της Επιτροπής Αξιολόγησης των Ενστάσεων της Πρόσκλησης «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης – Β΄ κύκλος»

Πατήστε για να δείτε την Απόφαση

 

 

 

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Skip to content