Έγκριση των Πρακτικών Νο 47/06.11.2020, Νο 48/17.11-2020 και 49/19.11.2020 της Επιτροπής Αξιολόγησης της Δράσης “Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ”

 

Πατήστε για να δείτε την Απόφαση

 

 

 

 

 

Leave a Comment

Your email address will not be published.

Skip to content