Επικύρωση Πρακτικού Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων και Πίνακα Αξιολόγησης Ενστάσεων της Πρόσκλησης «ΠΕΠ – Ίδρυση (ΑΜΘ88)»

Πατήστε για να δείτε την Απόφαση

 

 

 

 

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Skip to content