Υποδείγματα Υπεύθυνων Δηλώσεων σε επεξεργάσιμη μορφή για τις αιτήσεις στη Δράση «ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ ΠΛΗΤΤΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΝΔΗΜΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ» (ΕΠΑΝΕΚΙΝΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ)

 

Πατήστε για να κατεβάσετε τις Υπεύθυνες Δηλώσεις

 

 

 

 

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Skip to content